Lingondvärgmal
Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)

Lingondvärgmal Ectoedemia weaveri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855). Lingondvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår orange, krage och ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna svartbruna med en stor vit fläck på framkanten samt en vit bakkantsfäck.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmarker där det växer lingon.

Associationer

Näringsväxt: Vaccinium vitis-idaea.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven gör på hösten en lång gångmina i lingonblad som efter övervintring övergår till en fläck som gör att bladet sväller upp till en mörk blåsa. Kokongen är gulaktig och placeras inuti minan.

Utbredning

Förekommer i så gott som hela Sverige. I övriga norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland. Mina av Lingondvärgmal Ectoedemia weaveri i lingonblad.

Mediafiler på webben
Läs mer