Aspbarkvecklare
Cydia corollana (Hübner, 1823)

Aspbarkvecklare Cydia corollana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia corollana (Hübner, 1823). Aspbarkvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever från augusti till mars i galler på asp som har åstadkommits av mindre aspvedbock, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer