Allmänt sälgfly
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)

Allmänt sälgfly Orthosia gothica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia gothica (Linnaeus, 1758). Allmänt sälgfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever på diverse lövträd och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer