Tuvullshakmal
Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)

Tuvullhakmal Glyphipterix haworthana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834). Tuvullhakmal förekommer tämligen allmänt i hela landet. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever inuti frökapseln på tuvull, förpuppning i en tunn kokong i frökapseln.

Mediafiler på webben
Läs mer