Aspmolnmott
Sciota hostilis (Stephens, 1834)

Aspmolnmott Sciota hostilis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sciota hostilis (Stephens, 1834). Aspmolnmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever i augusti september på bladen av asp, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer