Blågrått jordfly
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)

Blågrått jordfly Xestia ashworthii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855). Blågrått jordfly förekommer sällsynt från Sk till Hr. Vingbredd 35-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Agrotis candelarum Staudinger, 1871

Mediafiler på webben
Läs mer