Stor aspbrokvecklare
Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)

Stor aspbrokvecklare Pseudosciaphila branderiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pseudosciaphila.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 4519)Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758). Stor aspbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb, arten är ganska variabel från en enfärgat helgrå teckning till grå med ljusa tvärband på framvingarna. Vingbredd 21-27 mm. Larven lever i maj juni i en bladrulle av asp, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer