Opaldvärgmal
Stigmella hybnerella (Hübner, 1813)

Opaldvärgmal Stigmella hybnerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella hybnerella (Hübner, 1796). Opaldvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 4-5,5 mm. Huvudhår svarta, krage svart samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glänsande gyllenbruna med ett brett silver- eller guldglänsande tvärband, utanför tvärbandet purpurglänsande, bakvingar grå, hos hanen med svarta doftfjäll i bakkanten.

Biologi

Habitat

Finns på hag- och ängsmarker där det växer hagtorn.

Associationer

Näringsväxt: Crataegus.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Larven är ljusgul och gör en i början gångmina som sedan utvidgas fläcklikt med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är gråbrun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Mina av Opaldvärgmal Stigmella hybnerella.

Mediafiler på webben
Läs mer