Gråpucklig trågspinnare
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)

Gråpuckligt trågspinnarfly Nola cucullatella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nola cucullatella (Linnaeus, 1758). Gråpuckligt trågspinnarfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 17-19 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer