Ljungsäckspinnare
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)

Ljungsäckspinnare Acanthopsyche atra T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Acanthopsyche.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767). Ljungsäckspinnare.

Beskrivning

Vingbredd hos hanen 16-19 mm. Huvudhår svarta. Antenner kamtandade, kortare än hälften av framvingelängden. Framvingarna halvt genomskinliga, mattsvarta, så även bakvingarna. Honan är vinglös. Den har en kroppslängd på 9-12 mm. Huvud mörkbrunt, bakkropp gulbrun. Analull vit. Antenner tillbakabildade och består enbart av ett litet utskott.

Biologi

Habitat

Finns på torra, öppna miljöer.

Associationer

Värdväxter: Calluna, Vaccinium, Salix, gräs.

Beteende

Honan avlägsnar sig inte från larvsäcken. Hanen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Den säckbärande larven lever på diverse buskar och örter. Säckens längd 17-22 mm, gråaktig och klädd med växtfragment. Den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer allmänt i nästan hela landet. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer