Småprickig gråvecklare
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922

Småprickig gråvecklare Cnephasia genitalana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922. Småprickig gråvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Go. Vingbredd 15-18 mm. Larven lever i juni juli i sammanspunna blomkorgar på bl. a. stånds, prästkrage, fibbla och ranunkel, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer