Tvåfläckad trollslända
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Tvåfläckad trollslända, hane - Epitheca bimaculata T2 Göran Liljeberg

Texter: Erland Dannelid, Göran Sahlén CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Epitheca.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Inga, om man förstår att det rör sig om en skimmertrollslända. Kombinationen av bakkroppsteckning och svarta basfläckar på bakvingarna skiljer också ut den från de flesta segeltrollsländor. Kan dock förväxlas med honor inom släktet Libellula i synnerhet spetsfläckad trollslända, men denna senare är spanare, ej patrullerare. Honan av större sjötrollslända har ej svarta basfläckar på vingarna. Honan av gulfläckad glanstrollslända har metallglans och saknar svarta basfläckar på vingarna.

Beskrivning

Bakkropp 39-43 mm, bakvinge 38-43 mm. Avviker från andra arter inom familjen genom att sakna grön metallglans. Den ser mera ut som en segeltrollslända av släktet Libellula men flyger som en skimmertrollslända (patrullerare, ej spanare). Bakkroppen är tecknad i gult och svart. Bakvingarna har stora svarta basfläckar (därav det svenska namnet). Honans äggläggning är litet speciell. I stället för att släppa äggen i vattenytan pumpar hon ut en stor boll av ägg i bakänden och flyger sedan över vattenytan varvid äggbollen dras ut till en lång sträng i vattnet.

Utbredning

Vid näringsrika sjöar (ej övergödda), norrut till Dalarna och Gästrikland. Arten saknas dock på Öland och Gotland och längs stora delar av västkusten. Flygtid. Från senare delen av maj, till början av juli.

Mediafiler på webben
Läs mer