Avenbokspurpurmal
Eriocrania chrysolepidella Zeller, 1851

Avenbokpurpurmal Eriocrania chrysolepidella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eriocrania chrysolepidella Zeller, 1851. Avenbokpurpurmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-13 mm. Huvudet försett med hårlika fjäll, upprättstående och mörkt gråbruna. Antenner mörkbruna, längden är cirka hälften av framvingen. Framvingarna mörkt guld- eller bronsglänsande med purpurglänsande utspridda fjäll. Ibland syns i bakkanten en ljus otydlig fläck. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Lokalt i avenbokskogar och hassellundar.

Associationer

Näringsväxt: Carpinus betulus samt Corylus avellana

Beteende

Fjärilen flyger på dagen från slutet av april till början av juni.

Livscykel

Flyger från slutet av april till början av juni. Äggen läggs inuti knoppar. Larven gör en fläckmina i bladen under maj-juli. Den är vitaktig med ljusbrunt huvud men saknar fläckar på kroppssegmenten.

Utbredning

Förekommer i Skåne, Bohuslän samt på Öland. I övrigt Danmark, saknas i Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer