Duvbomal
Tinea columbariella Wocke, 1877

Duvbomal Tinea columbariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tinea columbariella Wocke, 1877. Duvbomal.

Beskrivning

Vingbredd 9-15 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med en svart fläck vid disken. Hyalinfläcken tydlig, i närheten av basen. Bakvingar ljusgrå. Svår att skilja från Tinea pellionella, T. dubiella, T. svenssoni men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus i duvslag, ladugårdar, stallar och liknande samt utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Fåglars bomaterial, fjädrar.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Den säckbärande larven är vitaktig med mörkt huvud och livnär sig av bomaterial eller fjädrar.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Värmland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer