Brakvedskronmal
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)

Brakvedskronmal Bucculatrix frangutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783). Brakvedskronmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår vitaktiga, ögonlock vita. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna vitaktiga, prickade med mörkbruna fjäll. Vid vingens mitt finns två snedställda fläckar som löper samman med en fläck på bakkanten. I vingens bakkant finns en svart fläck. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande.

Associationer

Näringsväxter: Frangula alnus, Rhamnus cathartica.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer