Silverfläckat gräsmott
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)

Silverfläckat gräsmott Catoptria pinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Catoptria pinella (Linnaeus, 1758). Silverfläckat gräsmott förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 19-25 mm. Larven lever från september till maj i ett spinn på rötterna av gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer