Mindre tallbarrsmal
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)

Mindre tallbarrsmal Cedestis subfasciella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834). Mindre tallbarrsmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gråvita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbrunt spräckliga med ett, utåt vitt avgränsat mörkt tvärband. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i tallskogar.

Associationer

Näringsväxt: Pinus sylvestris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning i en vit kokong på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer