Umbrabrokvecklare
Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)

Umbrabrokvecklare Phiaris umbrosana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phiaris umbrosana (Freyer, 1842). Umbrabrokvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 18-20 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna blad på en mängd olika växter oftast på fuktiga platser, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer