Aspsälgfly
Orthosia populeti (Fabricius, 1781)

Aspsälgfly Orthosia populeti T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Orthosia populeti (Fabricius, 1781). Aspsälgfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 35-39 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer