Nordlig korthuvudmal
Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977

Nordlig korthuvudmal Scythris fuscopterella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977. Nordlig korthuvudmal förekommer sällsynt från Ån till To. Vingbredd 13-14 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer