Vit askmal
Prays fraxinellus (Bjerkander, 1784)

Vit askmal Prays fraxinella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Prays fraxinellus (Bjerkander, 1784). Vit askmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-17 mm. Huvud vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar vita med svarta teckningar. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer ask.

Associationer

Näringsväxt: Fraxinus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever först minerande i ett blad, sedan minerar den i en gren, ibland kan den även leva i ett löst spinn, förpuppning i en löst spunnen kokong på marken eller i barkspringor.

Utbredning

Förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer