Tallkådvecklare
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)

Tallkådvecklare Cydia cosmophorana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835). Tallkådvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 9-14 mm. Larven lever från augusti till april i bark och kådklumpar på tall som har åstadkommits av hartsgallvecklare, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer