Puktörnevecklare
Cydia microgrammana (Guenée, 1845)

Puktörnevecklare Cydia microgrammana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Cydia microgrammana (Guenée, 1845). Puktörnevecklare förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i augusti september i sammanspunna frön av puktörne, förpuppning i en kokong på näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer