Jättepraktmal
Harpella forficella (Scopoli, 1763)

Jättepraktmal Harpella forficella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Harpella.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 8919)Harpella forficella (Scopoli, 1763). Jättepraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 20-28 mm. Larven lever i murken ved.

Mediafiler på webben
Läs mer