Syrenmal
Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)

Syrenmal Gracillaria syringella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9326)Gracillaria syringella (Fabricius, 1794). Syrenmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-13 mm. Huvud gråaktigt. Antenner ringade i beige och svart, lika långa som framvingelängden. Framvingarna varierande bruna med ljusa band och fläckar. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker och trädgårdar där det växer ask och syren.

Associationer

Näringsväxter: Syringa, Fraxinus, Ligustrum.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer i maj-juni samt i augusti. Larven är grönvit med gulbrunt huvud. Den minerar i bladets översida och gör fläckminor som ibland täcker bladet helt. Ofta lever den sällskapligt i samma mina. Efter en tid rullar den samman bladet till en strut och fortsätter äta. Den förpuppar sig i en gråvit kokong under ett blad eller på marken.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Medelpad. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer