Rotstreckjordfly
Xestia collina (Boisduval, 1840)

Rotstreckjordfly Xestia collina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xestia collina (Boisduval, 1840). Rotstreckjordfly förekommer sällsynt i Vr, Dr och Hr. Vingbredd 27-33 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer