Hundäxingsängsfly
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)

Hundäxingsängsfly Oligia strigilis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758). Hundäxingsängsfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever i stjälk och rotstock på gräs, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer