Grönsaksfly
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)

Grönsaksfly Lacanobia oleracea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758). Grönsaksfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 37-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer