Snedbandad spetsmätare
Epione repandaria (Hufnagel, 1767)

Snedbandad spetsmätare Epione repandaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epione repandaria (Hufnagel, 1767). Snedbandad spetsmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på sälg, al, asp och slån, förpuppning mellan sammanspunna blad.

Mediafiler på webben
Läs mer