Apollofjäril
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)

Apollofjäril Parnassius apollo T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758). Apollofjäril förekommer sällsynt längs östra kusten från Sm till Up, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 62-92 mm. Larven lever på kärleksört och fetknopp.

Mediafiler på webben
Läs mer