Nagelspinnare
Aglia tau (Linnaeus, 1758)

Nagelspinnare Aglia tau T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Aglia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aglia tau (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Nagelspinnare förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 60-80 mm. Larven lever på bok, ek, lind, björk m. fl. , förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer