Makaonfjäril
Papilio machaon Linnaeus, 1758

Makaonfjäril Papilio machaon T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Papilio.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Papilio machaon Linnaeus, 1758. Makaonfjäril förekommer lokalt allmänt från Sk till To. Vingbredd 58-88 mm. Larven lever främst på strätta och kvanne, förpuppning oftast på stjälken, gördelpuppa.

Mediafiler på webben
Läs mer