Gråbostyltmal
Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)

Gråbostyltmal Leucospilapteryx omissella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Leucospilapteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10145)Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848). Gråbostyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvud silverglänsande grått. Antenner ringmönstrade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brungrå med fyra vita, snedställda framkantsfäckar oftast utsträckta till bakkanten. Bakvingar brungrå.

Biologi

Habitat

Finns på ruderatmarker, ängsmark och vägslänter där det växer gråbo.

Associationer

Näringsväxt: Artemisia vulgaris.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer från maj till september. Larven är i början gulgrön senare karmosinröd med brunt huvud. Den gör en undersidig blåsmina och förpuppas i en gråaktig kokong på marken.

Utbredning

Förekommer sällsynt längs kusten i Skåne, Småland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mediafiler på webben
Läs mer