Mindre snabelsvärmare
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)

Mindre snabelsvärmare Deilephila porcellus T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758). Mindre snabelsvärmare förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 43-52 mm. Larven lever främst på måror, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer