Älgörtsdvärgmal
Stigmella ulmariae (Wocke, 1879)

Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Stigmella ulmariae (Wocke, 1879). Älgörtsdvärgmal.

Beskrivning

Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Påträffas oftast på fuktängar där det växer älgört.

Associationer

Näringsväxt: Filipendula ulmaria.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen. Går ej att skilja från filipendulae och är kanske synonym med denna art.

Livscykel

Flyger i maj-juni samt en andra generation i augusti. Larven är gul och gör en gångmina med exkrementerna i en spridd mittlinje. Kokongen är brun.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge. Mina av Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae i älgörtsblad.

Mediafiler på webben
Läs mer