Sötvedelbladsäckmal
Coleophora colutella (Fabricius, 1794)

Sötvedelsäckmal Coleophora colutella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nationellt utdöd (RE) 
Coleophora colutella (Fabricius, 1794). Sötvedelsäckmal förekommer sällsynt i Sk och Sm. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever i en lappsäck på sötvedel. Synonym Coleophora crocinella Tengström, 1848.

Mediafiler på webben
Läs mer