Häggrullvecklare
Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)

Häggrullvecklare Eudemis porphyrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eudemis porphyrana (Hübner, 1799). Häggrullvecklare förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever i maj-juni i en bladrulle på hägg och äpple, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer