Mindre tistelplattmal
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)

Mindre tistelplattmal Agonopterix propinquella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835). Mindre tistelplattmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i sammanspunna blad eller på bladets undersida av bl. a. åkertistel, piggtistel m. fl.

Mediafiler på webben
Läs mer