Sälgbrokvecklare
Hedya salicella (Linnaeus, 1758)

Sälgbrokvecklare Hedya salicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hedya salicella (Linnaeus, 1758). Sälgbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever i maj mellan sammanspunna skott på sälg och asp, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer