Häggbrokvecklare
Hedya dimidiana (Clerck, 1759)

Häggbrokvecklare Hedya dimidiana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hedya dimidiana (Clerck, 1759). Häggbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever i april maj mellan sammanvecklade blad på hägg, förpuppning i näringsväxten. Synonym Tortrix schreiberiana Linnaeus, 1761

Mediafiler på webben
Läs mer