Askbarkmott
Euzophera pinguis (Haworth, 1811)

Askbarkmott Euzophera pinguis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Euzophera pinguis (Haworth, 1811). Askbarkmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever från september till maj i askbark, förpuppning i en barkspringa.

Mediafiler på webben
Läs mer