Gulanlupen björkknoppvecklare
Apotomis betuletana (Haworth, 1811)

Gulanlupen björkknoppvecklare Apotomis betuletana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apotomis betuletana (Haworth, 1811). Gulanlupen björkknoppvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever i maj juni mellan sammanspunna blad på björk, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer