Morotblomvecklare
Aethes francillana (Fabricius, 1794)

Morotblomvecklare Aethes francillana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes francillana (Fabricius, 1794). Morotblomvecklare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever september till april först i blommor och frön senare i stjälken av morot, förpuppning i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer