Videantennmal
Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Videantennmal Adela cuprella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Adela cuprella (Denis & Schiffermüller, 1775). Videantennmal.

Beskrivning

Vingbredd 14-17 mm. Huvudhår svarta hos hanen, gulaktiga hos honan. Hos hanen är antennerna 2 gånger längre än framvingelängden, hos honan något längre än framvingelängden med den inre delen förtjockad av svarta fjäll. Framvingarna guldglänsande. Bakvingar mörkbruna med purpurglans.

Biologi

Habitat

Finns i fuktiga marker med videbuskar.

Associationer

Näringsväxt: Nedfallna blad, oftast Salix.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen och ses ofta svärmande framför videbuskar.

Livscykel

Flyger i april-maj. Larven lever i en av bladbitar gjord säck på nedfallna blad.

Utbredning

Är sällsynt påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer