Vecklarspinnare
Gluphisia crenata (Esper, 1785)

Vecklarspinnare Gluphisia crenata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gluphisia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gluphisia crenata (Esper, 1785), hona. Vecklarspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 25-36 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer