Lagggräsminerarmal
Elachista serricornis Stainton, 1854

Lagggräsminerarmal Elachista serricornis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista serricornis Stainton, 1854. Lagggräsminerarmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerear i backstarr och skogsstarr.

Mediafiler på webben
Läs mer