Madeiraförnamal
Blastobasis decolorella Wollaston, 1858

Madeiraförnamal Blastobasis decolorella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Blastobasis.)
Blastobasis decolorella Wollaston, 1858. Madeiraförnamal har hittills enbart tagits i Bl Sölvesborg, 25. VII 1996, arten härstammar från Madeira men finns numera även i England. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever av multna löv, döda inskter och liknande, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer