Körsbärsrödgump
Euproctis similis (Fuessly, 1775)

Körsbärsrödgump Euproctis similis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Euproctis similis (Fuessly, 1775). Körsbärsrödgump förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer