Nordisk igelkottspinnare
Acerbia alpina (Quensel, 1802)

Nordisk igelkottspinnare Acerbia alpina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Acerbia.)
Acerbia alpina (Quensel, 1802). Nordisk igelkottspinnare förekommer sällsynt i To. Vingbredd 42-50 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer