Marskmott
Ancylosis oblitella (Zeller, 1839)

Marskmott Ancylosis oblitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Ancylosis oblitella (Zeller, 1839). Marskmott har hitills endast tagits i Kalmar 19. IX 1999. Vingbredd 20-22 mm. Larven lever på målla.

Mediafiler på webben
Läs mer